impresia.bg , . .
  -
 Chalk Paint Chalky Chic - Marabu
88040299990...100 7.99 .
88040299992...225 15.99 .

: .    
Marabu

Chalk Paint

Chalky Chic - Marabu! „Chalky Chic“, , .  .


Chalky Paint   . , MDF, , , -, , , , , , , , ..
, . . , . .
, , . . e 30 . .
, .

 • 100 225 .

 

, . . . : , , . .... , .
 
1.    , ,   . 30 .
2. . 30 . . , . 15 .
3. , , .
 
: . .
.
 
. , , .
 
1.    , , .
2. , . , .
 
: – – .
 
. . . . .
 
1. , . . 30 .
 
2. , .
 
 
3. . . - , - .
 
: - , - .
 
 

Chalky Chic

 

  -

  
   

 
 Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu
 Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu  Chalk Paint Chalky Chic - Marabu
112
113
120
121
134
135
144
145
148
159
114
161
169
140
174
171
175
... !
!