impresia.bg , . .
  -
  - Porcelain Painter Marabu
88230419993...Marabu Porcelain Painter 0,8 mm- 6.49 .
88230419990...Marabu Porcelain Painter 1-2 mm6.49 .
88230419995...Marabu Porcelain Painter 2-4 mm6.49 .
88230419994...Marabu Porcelain Painter 1-2.5mm - 6.49 .
8823041999560- 1-2mm, 5- .27.99 .
8823041999570- 1-2mm, 5- .27.99 .

: .    
Marabu

- Porcelain Painter

Marabu

 
 
  !


. . , , . . 
:
. .   ( ,     ). Marabu Cleaner
, .
2-3 , . , , . .  4 . -   ( 50 ) .   160 . 30   .    .18 , 8 , 7 .
* 1-2mm .
  , 5., + .  .


Basic : 5 1-2 (220, 125, 293 , 153, 073

Fantasy : 5 1-2 (033, 733, 251, 507, 125) 
 


 

  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu
  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu

-1-2.5mm

073
084
-

1-2

271
220
225
125
034
033
005
251
141
142
293
092
061
158
153
295
070
073

0,8

125
034
293
073

1-2

770
082
084
087
732
733
752
792
767

1-2

582
584
563
594
507
533
532
... !
!