impresia.bg , . .
  -
  - Porcelain Painter Marabu
88230419993...Marabu Porcelain Painter 0,8 mm- 6.49 .
88230419990...Marabu Porcelain Painter 1-2 mm6.49 .
88230419995...Marabu Porcelain Painter 2-4 mm6.49 .
88230419994...Marabu Porcelain Painter 1-2.5mm - 6.49 .
8823041999560- 1-2mm, 5- .27.99 .

: .    
Marabu

- Porcelain Painter

Marabu

 
 
  !

. . , , . . 
:
. .   ( ,     ). Marabu Cleaner
, .
2-3 , . , , . .  4 . -   ( 50 ) .   160 . 30   .    .18 , 8 , 7 .
* 1-2mm .
  , 5., + .  .

 

 
  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu
  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu

-1-2.5mm

073
084
-

1-2

271
220
225
125
034
033
005
251
141
142
293
092
061
158
153
295
070
073

0,8

125
034
293
073

082
084
087
732
-
733
-
752
-
792
-
767
-
770
-
... !
!