impresia.bg , . .
  -
  - Porcelain Painter Marabu
88230419993...Marabu Porcelain Painter 0,8 mm- 7.99 .
88230419990...Marabu Porcelain Painter 1-2 mm7.99 .
88230419995...Marabu Porcelain Painter 2-4 mm7.99 .
88230419994...Marabu Porcelain Painter 1-2.5mm - 7.99 .
8823041999560- 1-2mm, 5- .32.99 .
8823041999570- 1-2mm, 5- .32.99 .

: .    
Marabu

- Porcelain Painter

Marabu

 
 
  !


. . , , . . 
:
. .   ( ,     ). Marabu Cleaner
, .
2-3 , . , , . .  4 . -   ( 50 ) .   160 . 30   .    .18 , 8 , 7 .
* 1-2mm .
  , 5., + .  .


Basic : 5 1-2 (220, 125, 293 , 153, 073

Fantasy : 5 1-2 (033, 733, 251, 507, 125)


:

 


     

  


 


 

 
  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu
  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu  - Porcelain Painter Marabu

-1-2.5mm

073
084
-

1-2

220
225
125
033
005
251
142
293
061
158
295
070
073

0,8

125
293
073

1-2

770
082
084
087
752
792
767

1-2

582
584
563
594
507
533
532
... !
!